Auditul energetic

Informatiile de mai jos sunt extrase din Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor Partea a III-a – Auditul şi certificatul de performanţă a clădirii Indicativ Mc 001/3 – 2006, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 126bis din 21/02/2007.

audit energetic cladire

Ce este auditul energetic al unei clădiri?

Auditul energetic al unei clădiri urmăreşte identificarea principalelor caracteristici termice şi energetice ale construcţiei şi ale instalaţiilor aferente acesteia şi stabilirea, din punct de vedere tehnic şi economic, a soluţiilor de reabilitare sau modernizare termică şi energetică a construcţiei şi a instalaţiilor aferente acesteia, pe baza rezultatelor obţinute din activitatea de analiză termică şi energetică a clădirii.

Pentru ce tip de clădire se poate realiza un audit energetic?

Clădirile sunt grupate în două mari categorii, în funcţie de destinaţia principală a acestora, după cum urmează:
A. Clădiri de locuit (din sectorul rezidenţial):

 • clădiri de locuit individuale (case unifamiliale, cuplate sau înşiruite, tip duplex ş.a.);
 • clădiri de locuit cu mai multe apartamente (blocuri).

B. Clădiri cu altă destinaţie decât locuinţe (din sectorul terţiar):

 • birouri;
 • clădiri de învăţământ (creşe, grădiniţe, şcoli, licee, universităţi);
 • cămine, internate;
 • spitale, policlinici;
 • hoteluri şi restaurante;
 • clădiri pentru sport;
 • clădiri pentru servicii de comerţ (magazine, spaţii comerciale, sedii de firme, bănci);
 • clădiri social-culturale (teatre, cinematografe, muzee);
 • alte tipuri de clădiri consumatoare de energie (de exemplu: clădiri industriale cu regim normal de exploatare).

Ce presupune realizarea auditului energetic al unei clădiri?

Realizarea auditului energetic al unei clădiri presupune parcurgerea a trei etape:

 1. Evaluarea performanţei energetice a clădirii în condiţii normale de utilizare, pe baza caracteristicilor reale ale sistemului construcţie – instalaţii aferente (încălzire, apă caldă de consum, ventilare, climatizare, iluminat).
 2. Identificarea măsurilor de modernizare energetică şi analiza eficienţei economice a acestora.
 3. Întocmirea raportului de audit energetic.

Cine întocmește auditul energetic și cât timp este valabil?

Atât auditul energetic cât și certificatul de performanță energetică sunt întocmite de catre auditori energetici pentru clădiri autorizati de Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței și sunt valabile 10 ani.