Reabilitarea termică


De ce să investim în reabilitarea termică a locuinței?

Prin reabilitarea termică obținem:

  • reducerea cheltuielilor de întreținere, pentru plata energiei termice, datorită scăderii importante a pierderilor de căldura și prin aceasta a consumului;
  • îmbunătățirea condițiilor de confort în casa dumneavoastră;
  • creșterea valorii locuinței dumneavoastră pe piața imobiliară, în situația în care doriți să o vindeți;
  • reducerea emisiilor de noxe și deci un mediu mai curat.

Cât costă reabilitarea termică a unui apartament standard cu 3 camere?

Costurile reabilitării depind de foarte mulți factori, care contribuie la creșterea sau scăderea facturii totale pentru reabilitare. Materialele din care a fost construit blocul, modul cum au fost întreținute instalațiile, reparațiile efectuate, amploarea lucrărilor de reabilitare solicitate de către beneficiari, sunt câțiva dintre factorii care contribuie la factura totală.

Costurile reabilitării nu pot fi estimate decât de către specialiști, auditori energetici pentru clădiri, în urma auditului energetic și analizei economice a măsurilor de reabilitare energetică a clădirii analizate.

Ce economii se pot obține prin reabilitarea termică a blocului în care locuim?

Măsurătorile efectuate în cazul clădirilor pilot, arată o scădere a consumului de energie termică cu până la 60%. Altfel spus dacă o clădire avea un consum de energie termică, în lunile de vârf, de 50 Gcal, consumul de energie termică al aceleiași clădiri, după reabilitare, în aceeiași lună și în condiții de temperatură similară, poata să scadă la 20 Gcal.