Certificatul energetic

Ce este certificatul energetic al unei clădiri?

Denumirea exactă este: Certificat de Performanță Energetică și se prezintă drept un document scris prin care se declară și se certifică, într-o formă sintetică unitară, performanța energetică a clădirii, detaliindu-se principalele caracteristici termice și energetice ale construcției și instalațiilor aferente acesteia, rezultate din analiza termică și energetică.

Model certificat de performanță energetică

model certificat energetic

Model certificat de performanță energetică

De ce este nevoie de certificatul de performanță energetică?

Pornind de la caracteristicile reale ale sistemului construcție – instalații aferente, certificatul energetic încadrează clădirea în clase de performanță energetică și de mediu și acordă totodată locuinței o notă energetică care oferă cumpărătorului informații privind consumul real de energie, deci la cât se ridică cheltuielile lunare de întreținere și câți bani va avea de cheltuit pentru a aduce casa la “parametri optimi”.

Certificatul energetic va duce la determinarea mai corectă a prețului locuinței în sensul că, prețul caselor cu o notă energetică mai mare va crește întrucât sunt mai ușor de întreținut, în detrimentul celor cu o eficiență energetică redusă. Astfel la cumparare clientul va decide daca va alege o clădire da clasa A, eficientă energetic, sau o clădire de clasa E cu o eficiență redusă.

Care sunt clasele de performanță energetică dupa care se clasifică clădirile și notele care se acordă?

În funcție de performanța energetică avută, clădirile se clasifică în 7 clase pe o scală energetică, pornind de la clasa A caracterizată prin consumul cel mai scăzut de energie, pana la clasa G corespunzătoare celui mai ridicat consum specific de energie.

Sistemul de notare este de la 1 la 100, nota calculată, după un criteriu bine stabilit, fiind cu atât mai mare cu cât clădirea are o eficiență energetică mai ridicată.

Cine întocmește certificatul de performanță energetică și cât timp este valabil?

Atât certificatul de performanță energetică cât și auditul energetic al clădirii este întocmit de catre auditori energetici pentru clădiri autorizati de Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței și este valabil 10 ani.