Legea 101 din 1 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor.

În Monitorul Oficial nr. 579/1 iulie 2020 printre altele a fost publicată și Legea nr. 101, Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor.

Legea nr. 101 din 1 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor.

Modificările aduse Legii nr. 372/2005 sunt următoarele:

modifică art. 1 alin. (1), art. 2 lit. b), d) si f), art. 3 pct. 1, 2, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 21, 23 si 24, art. 4 alin. (2) si (3), art. 5, art. 6. art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (3), titlul cap. VII, art. 12, art. 13, art. 14 alin. (3) si (5), art. 15, art. 16, art. 18 alin. (4) si (5), art. 23, art. 24 alin. (1) si (3), art. 25, art. 26 alin. (1) si (3), art. 28 alin. (1), (2) si (5), art. 32 alin. (1) lit. b) si c), art. 32 alin. (3) lit. a) si c), art. 35 alin. (1) partea introductivă, art. 37, mentiunea privind transpunerea normelor comunitare; introduce lit. h) – j) la art. 2, pct. 27- 43 la art. 3, cap. II1 alcătuit din art. 31, alin. (31) la art. 10, art. 131si 132, lit. c) la art. 18 alin. (1), alin. (4) – (8) la art. 24, alin. (11), (4) – (8) la art. 26, alin. (21) si (22) la art. 28, cap. XIII1 alcătuit din art. 291, lit. j) – m) la art. 32 alin. (1), lit. d) la art. 35 alin. (1); înlocuieşte sintagma „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice” cu sintagma „Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei”.